Język migowy - Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Język migowy

Język migowy

Komunikacja z osobami głuchoniemymi

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi") w celu załatwienia sprawy w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku, kontaktując się za pomocą: 

 ·  SMS: 85-745-59-97 (wezwanie pomocy za pomocą wiadomości tekstowej sms) 

 ·   faks: 47 7113441

 ·   e-mail: dyzurny.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

podając datę oraz godzinę wizyty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia Komenda Miejska Policji w Białymstoku zapewni pomoc tłumacza języka migowego lub pomoc funkcjonariuszy posługujących się językiem migowym w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym,
z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Usługa  tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

Osoba uprawniona ma  także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku, z pomocy wybranej przez siebie osoby,
w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy
(wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

Metryczka

Data publikacji : 09.09.2014
Data modyfikacji : 25.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Baczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kosobko Wydział Prezydialny,Kadr i Doskonalenia Zawodowego KMP w Białymstoku
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Przybylska
do góry