Struktura organizacyjna

STRUKTURA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU

1

Komendant Miejski Policji

2

I Zastępca Komendanta

3

Zastępca Komendanta

4

Wydział Kryminalny

5

Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową

6

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

7

Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

8

Wydział Patrolowo - Interwencyjny

9

Wydział Prewencji

10

Wydział Sztab Policji

11

Wydział Ruchu Drogowego

12

Wydział do spraw Wykroczeń

13

Wydział Kadr

14

Zespół Administracyjno - Gospodarczy

15

Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

16

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prawnych

17

Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej

18

Referat Techniki Kryminalistycznej

 

Metryczka

Data publikacji 29.10.2008
Data modyfikacji 31.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Baczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Zalewska Wydział Kadr KMP w Białymstoku
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Zalewska
do góry