Struktura organizacyjna

STRUKTURA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU

 

1 Komendant Miejski Policji
2 I Zastępca Komendanta
3 Zastępca Komendanta
4 Wydział Kryminalny
5 Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową
6 Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą
7 Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
8 Wydział Patrolowo - Interwencyjny
9 Wydział Prewencji
10 Wydział Sztab Policji
11 Wydział Ruchu Drogowego
12 Wydział Prezydialny, Kadr i Doskonalenia Zawodowego
13 Zespół Administracyjno - Gospodarczy
14 Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
15 Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prawnych
16 Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej
17 Referat Techniki Kryminalistycznej

Metryczka

Data publikacji 29.10.2008
Data modyfikacji 16.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Baczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Przybylska KMP w Białymstoku
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Przybylska
do góry