Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Data publikacji 15.07.2016

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej należy kierować pod adres:


Komenda Miejska Policji w Białymstoku
ul. Gen. J. Bema 4, 15-369 Białystok

e – mail: kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

 

 

 

Data publikacji 15.07.2016

Rejestr zmian
Autor :
Opublikowane przez Magdalena Kosobko
Wydział Prezydialny,Kadr i Doskonalenia Zawodowego KMP w Białymstoku
Statystyka strony: 805 wizyt
do góry