Skargi i wnioski - Skargi i Wnioski - Komenda Miejska Policji w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i Wnioski

Strona znajduje się w archiwum.

Informujemy, że realizując zadanie rządowe wynikające z rekomendacji Komisarza Rady Europy, od dnia 15 lutego 2010 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich będzie  pełniło funkcję Niezależnego Organu ds. Niewłaściwego Zachowania Policji. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja zobowiązana jest włączyć się do ogólnokrajowej kampanii informacyjnej na temat możliwości zwrócenia się do Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku niewłaściwego zachowania Policji.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich: 

 
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl

            formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Białymstoku z siedzibą przy ul. Gen. J. Bema 4, 15-369 Białystok.

2.     Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Miejski Policji w Białymstoku wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Gen. J. Bema 4, 15-369 Białystok, e-mail: agnieszka.debowska@bialystok.bk.policja.gov.pl. Dane inspektora zostały umieszczone na BIP KMP w Białymstoku.

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania skargowego, tj. realizacji ustawowych zadań wynikających z art. 223 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c o ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.     Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

6.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w zależności od kwalifikacji archiwalnej przez okres nie mniej niż dwudziestu lat, zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

7.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia i cofnięcia zgody w określonych przepisami przypadkach. Powyższe uprawnienia mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa.

8.     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

9.     Podanie danych osobowych w postaci: imię i nazwisko, adres korespondencyjny (inny niż adres poczty elektronicznej) do celów realizacji postępowania skargowego, jest wymogiem wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Nieudostępnienie administratorowi powyższych danych skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

10.  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

Metryczka

Data publikacji 08.02.2010
Data modyfikacji 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Baczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Przybylska Wydział Prezydialny, Kadr i Doskonalenia Zawodowego
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Przybylska
do góry