Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Status Prawny Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku reguluje:

Zarządzenie Nr 38 Komendanta Głównego Policji z dnia 03 listopada 2015 roku w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Metryczka

Data publikacji 16.10.2008
Data modyfikacji 09.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Baczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Edyta Przybylska KMP w Białymstoku
Osoba modyfikująca informację:
Edyta Przybylska
do góry